Khám bảo hiểm y tế

In

Nếu như trước đây người bệnh/khách hàng có thẻ BHYT chỉ được khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập, thì nay mọi người đã có thêm cơ hội được sử dụng thẻ BHYT khám tại các cơ sở y tế tư nhân.

01-VBHN-VPQH-Luật BHYT

1351_QD-BHXH_Mã số thẻ BHYT

14_2014_TT-BYT_Chuyển tuyến giữa các cơ sở KCB

40_ TT- Đăng ký KCB ban đầu và Giấy Giới thiệu bệnh mãn tính.

5 Nhóm đối tượng tham gia BHYT

Luật 46.2014.QH13_Luật BHYT sửa đổi bộ sung

Gioi_thieu_dich_vu_KCB_BHYT_07.2015_Page_1

Gioi_thieu_dich_vu_KCB_BHYT_07.2015_Page_2

Gioi_thieu_dich_vu_KCB_BHYT_07.2015_Page_3


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: