DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Email In PDF.

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư Số: 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nguồn: Trang web Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế: http://www.kcb.vn/

Download tại đây:

Thông tư cấp chứng chỉ, cấp phép 25.11.2011

Phụ lục thông tư khám bệnh, chữa bệnh 25.11.2011

 
You are here: Trang chủ Tin y dược Tin trong nước Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh