DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Quy định chế độ QL mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

Email In PDF.

Bộ Y tế ban hành quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 43/2011/TT-BYT, ngày 5/12/2011 về việc quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.

 
Trang 11 của 11
You are here: Trang chủ Tin y dược