DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

5 Nhóm đối tượng tham gia BHYT

Email In PDF.

5 Nhóm đối tượng tham gia BHYT

 

40_ TT- Đăng ký KCB ban đầu và Giấy Giới thiệu bệnh mãn tính.

Email In PDF.

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

 

Luật 46.2014.QH13_Luật BHYT sửa đổi bộ sung

Email In PDF.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 

14_2014_TT-BYT_Chuyển tuyến giữa các cơ sở KCB

Email In PDF.

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

 
Trang 1 của 4
You are here: Trang chủ Dịch vụ y khoa