DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng chiến lược phát triển

Email In PDF.

PHÒNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2019

  1. I.CHỨC NĂNG-NHIỆM VỤ

            Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho Ban giám đốc trong việc hoạch định chiến lược phát triển, quản lý và sử dụng các nguồn lực của bệnh viện.

Lập kế hoạch và phối hợp với các bộ phận chức năng khác thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, tiếp thị và quan hệ công chúng.

  1. II.HOẠT ĐỘNG
  1. Hoạt động chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận, hướng dẫn khách hàng thực hiện các quy trình, quy định khám chữa bệnh của bệnh viện.

Tiếp nhận phản ánh của khách hàng.

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong khả năng chuyên môn.

Thăm hỏi, khảo sát hài lòng người bệnh nội trú.

  1. Hoạt động quảng bá – tiếp thị

Quảng bá cho các dịch vụ mới khi có triển khai trong năm bằng các kênh thông tin: trang web, facebook, banner, poster...

Xây dựng các chương trình hướng đến khách hàng và cộng đồng nhân các ngày lễ kỷ niệm.

Cập nhật thông tin, hình ảnh mới trên các kênh thông tin như trang website và facebook bệnh viện.

  1. Hoạt động kinh doanh

Tiếp nhận các hợp đồng khám sức khỏe, phối hợp khoa khám bệnh tổ chức đoàn khám.

Xem xét và theo dõi chính sách ưu đãi đối với khách hàng KSK.

Phối hợp khoa khám bệnh xây dựng các gói khám (theo độ tuổi, theo ngành nghề, theo chi phí)

Phối hợp khoa khám bệnh xây dựng quy trình KSK.

Gửi báo giá và chính sách khám sức khỏe đến các cơ quan trên địa bàn TP. Rạch giá.

Tổ chức các đoàn khám ngoại viện khi có yêu cầu từ phía Công ty.


 

Phòng IT

Email In PDF.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2019

Phòng IT chịu trách nhiệm về:

Hoạt động ổn định hệ thống CNTT của bệnh viện bao gồm hệ thống phần mềm, mạng, máy tính, thiết bị tin học, tổng đài điện thoại.

Đảm bảo tính an toàn, bảo mật của toàn hệ thống, kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ có thể gây nguy hại cho hệ thống CNTT và hoạt động của bệnh viện.

I. NHIỆM VỤ

- Bảo trì định kỳ hệ thống CNTT, nâng cấp và sữa chữa hệ thống khi phát sinh nhu cầu.

- Tham mưu cho BGĐ các cải tiến tăng cường hiệu quả hệ thống, các cải tiến về quy trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ khách hàng, nghiên cứu ứng dụng các phần mềm mới có thể đem lại hiệu quả hoạt động cho bệnh viện.

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc kiểm soát các hoạt động thông qua hệ thống máy tính.

- Duy trì hoạt động của hệ thống website, mail và hệ thống thông tin nội bộ của bệnh viện.

 

 

Phòng kế hoạch tổng hợp

Email In PDF.

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2019

Phòng kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm về:

-          Kế hoạch hoạt động các khoa/phòng và việc thực hiện quy chế bệnh viện.

-          Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

  1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

-          Hướng dẫn các khoa/phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

-          Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo BGĐ xem xét, chỉ đạo.

-          Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa/phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện.

-          Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

-          Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

-          Triển khai các quy định về khám, thanh toán bảo hiểm y tế đến các bộ phận có liên quan và hướng dẫn, theo dõi việc thanh quyết toán với bảo hiểm y tế.

-          Tổ chức công tác thường trực bệnh viện, tổng hợp lịch trực.

-          Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Ban giám đốc và cơ quan cấp trên theo quy định.

-          Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Ban giám đốc và tổ chức thực hiện.

  1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

-          Trưởng phòng : Bs. Nguyễn Đức Duy Linh

 

Phòng vật tư thiết bị y tế

Email In PDF.

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

  1. I.GIỚI THIỆU

Phòng Vật tư - thiết bị y tế của Bệnh viện Bình An là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong toàn bệnh viện.

  1. II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1. Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt;

2. Tổ chức mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Bệnh viện; Xây dựng kế hoạch, lịch duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế và tổ chức thực hiện;

3. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại thiết bị y tế, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng thiết bị. Đối với những thiết bị y tế đắt tiền (trên 1 tỷ đồng Việt Nam) phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện;

4. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét, đánh giá và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy;

5. Kiểm tra công tác an toàn lao động, việc tuân thủ quy trình vận hành đối với các thiết bị y tế, dành sự quan tâm cao nhất đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo danh mục quy định của Nhà nước;

6. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc;

7. Tổ chức tập huấn cho người quản lý, vận hành thiết bị về bảo quản, sử dụng thiết bị y tế nhằm nâng cao vòng đời và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả;

8. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.

  1. III.CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu phòng Vật tư thiết bị y tế gồm:

- 01 Trưởng phòng

- 05 nhân viên kỹ thuật.

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế chia làm 2 tổ công tác

- Tổ Hành chính: Có nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch trang bị, theo dõi hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị y tế; tổ chức quản lý, theo dõi quá trình sử dụng thiết bị y tế; quản lý và cung ứng vật tư, dụng cụ y tế.

- Tổ thiết bị y tế: Có nhiệm vụ bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa và hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế.

 

 
Trang 1 của 2
You are here: Trang chủ Giới thiệu Khoa - Phòng Phòng chức năng