DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Phòng IT

Email In PDF.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2019

Phòng IT chịu trách nhiệm về:

Hoạt động ổn định hệ thống CNTT của bệnh viện bao gồm hệ thống phần mềm, mạng, máy tính, thiết bị tin học, tổng đài điện thoại.

Đảm bảo tính an toàn, bảo mật của toàn hệ thống, kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ có thể gây nguy hại cho hệ thống CNTT và hoạt động của bệnh viện.

I. NHIỆM VỤ

- Bảo trì định kỳ hệ thống CNTT, nâng cấp và sữa chữa hệ thống khi phát sinh nhu cầu.

- Tham mưu cho BGĐ các cải tiến tăng cường hiệu quả hệ thống, các cải tiến về quy trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ khách hàng, nghiên cứu ứng dụng các phần mềm mới có thể đem lại hiệu quả hoạt động cho bệnh viện.

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc kiểm soát các hoạt động thông qua hệ thống máy tính.

- Duy trì hoạt động của hệ thống website, mail và hệ thống thông tin nội bộ của bệnh viện.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: