DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Phòng vật tư thiết bị y tế

Email In PDF.

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

  1. I.GIỚI THIỆU

Phòng Vật tư - thiết bị y tế của Bệnh viện Bình An là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong toàn bệnh viện.

  1. II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1. Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt;

2. Tổ chức mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Bệnh viện; Xây dựng kế hoạch, lịch duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế và tổ chức thực hiện;

3. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại thiết bị y tế, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng thiết bị. Đối với những thiết bị y tế đắt tiền (trên 1 tỷ đồng Việt Nam) phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện;

4. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét, đánh giá và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy;

5. Kiểm tra công tác an toàn lao động, việc tuân thủ quy trình vận hành đối với các thiết bị y tế, dành sự quan tâm cao nhất đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo danh mục quy định của Nhà nước;

6. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc;

7. Tổ chức tập huấn cho người quản lý, vận hành thiết bị về bảo quản, sử dụng thiết bị y tế nhằm nâng cao vòng đời và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả;

8. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.

  1. III.CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu phòng Vật tư thiết bị y tế gồm:

- 01 Trưởng phòng

- 05 nhân viên kỹ thuật.

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế chia làm 2 tổ công tác

- Tổ Hành chính: Có nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch trang bị, theo dõi hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị y tế; tổ chức quản lý, theo dõi quá trình sử dụng thiết bị y tế; quản lý và cung ứng vật tư, dụng cụ y tế.

- Tổ thiết bị y tế: Có nhiệm vụ bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa và hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Giới thiệu Khoa - Phòng Phòng chức năng Phòng vật tư thiết bị y tế