DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Phòng hành chánh quản trị

Email In PDF.

PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ

 1. CHỨC NĂNG

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về toàn bộ công tác quản lý hành chính quản trị trong bệnh viện.

 1. NHIỆM VỤ
 1. Thực hiện công tác văn thư lưu trữ.
 2. Cung ứng và cấp phát vật tư, trang bị thông dụng trong bệnh viện.
 3. Sửa chữa cơ bản.
 4. Bảo vệ an ninh trật tự, PCCC và an toàn lao động.
 5. Công tác môi trường, xanh-sạch-đẹp.
 6. Quản lý tài sản cố định.
 7. Quản lý các phương tiện xe ô tô.
 8. Hỗ trợ khách hàng Campuchia.
 9. Tham gia tổ chức các Hội nghị, Hội thảo trong bệnh viện.
 10. Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Giới thiệu Khoa - Phòng Phòng chức năng Phòng hành chánh quản trị