DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Phòng điều dưỡng

Email In PDF.

Chịu trách nhiệm về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

I. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng điều dưỡng và công tác điều dưỡng trong toàn bệnh viện.

- Hỗ trợ Điều dưỡng trưởng khoa, Hộ sinh trưởng khoa, Kỹ thuật viên trưởng khoa xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa và theo dõi triển khai thực hiện.

- Phối hợp với phòng Tổ chức xây dựng bản mô tả công việc cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý trong bệnh viện.

- Tổ chức giám sát thực hiện các quy định, kỹ thuật bệnh viện, các quy định chuyên môn của Bộ Y tế và các quy định của bệnh viện. Báo cáo kịp thời cho BGĐ các việc đột xuất có liên quan đến công tác chăm sóc tại các khoa.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và hỗ trợ, tập huấn cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý những kiến thức mới về công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Tham gia xây dựng kế hoạch mua sắm, phân bổ vật tư tiêu hao và dụng cụ y tế cho công tác phục vụ, chăm sóc người bệnh toàn diện và giám sát sử dụng vật tư tiêu hao đảm bảo hợp lý, hiệu quả.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc ghi hồ sơ điều dưỡng của điều dưỡng viên, hộ sinh viên và kỹ thuật viên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức giám sát công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

- Phối hợp với phòng tổ chức điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.

II. Tổ chức nhân sự:

- 01 Trưởng phòng

- 01 nhân viên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Giới thiệu Khoa - Phòng Phòng chức năng Phòng điều dưỡng