DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH KIÊN GIANG

Email In PDF.

Ngày 27/7/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung đã ký ban hành Quyết định số 1873/QĐ-UBND,

thành lập Tổ công tác phụ trách báo cáo nhanh tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kiên Giang

(http://thongtincovid.kiengiang.gov.vn/)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Hoạt động chung THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH KIÊN GIANG