DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Phòng tổ chức

Email In PDF.

Chịu trách nhiệm về thực hiện công tác tổ chức, quản lý nhân sự bệnh viện.

I. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất với Ban giám đốc xử lý các vấn đề thuộc tổ chức nhân sự.

- Tổ chức thực hiện công tác nhân sự, quản lý nhân lực:

Tổ chức xét tuyển lao động, sắp xếp nhân sự phù hợp vị trí, công việc.

Quản lý hồ sơ nhân viên, lập hồ sơ, thủ tục giải quyết các vấn đề về lương, các chế độ, chính sách.

Thực hiện công tác nhân sự, đề bạt, thi đua khen thưởng, kỷ luật. Tham gia xây dựng quy chế lương, thưởng….

- Tổ chức thực hiện công tác đào tạo cán bộ:

Lập kế hoạch đào tạo, phối hợp các bộ phận, đoàn thể tổ chức phong trào thi đua, học tập nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.

Lập hồ sơ, thủ tục cho cán bộ, nhân viên học tập nâng cao trình độ.

- Tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định, chỉ thị của Ban giám đốc. Hỗ trợ các bộ phận khác trong quản lý nhân sự và là cầu nối giữa người lao động với BGĐ.

II. Tổ chức nhân sự:

- 01 Trưởng phòng

- 01 nhân viên


Tin mới hơn:

 
You are here: Trang chủ Giới thiệu Khoa - Phòng Phòng chức năng Phòng tổ chức