DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

TẮT ĐÈN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT 2019

Email In PDF.

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên thế giới.


Giờ trái đất 2019 sẽ diễn ra trong tháng 3/2019; trong đó sự kiện chính (đêm tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch) được tổ chức từ 20h30 - 21h30 ngày 30/3.
Để góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới và nhằm tuyên truyền tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Bệnh viện Bình An khuyến khích các cá nhân, tập thể các khoa, phòng cùng tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019.

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Hoạt động chung TẮT ĐÈN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT 2019