DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

THÔNG TIN CẬP NHẬT MỘT SỐ XÉT NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN BÌNH AN

Email In PDF.

Bệnh viện Bình An xin thông báo một số xét nghiệm triển khai trong thời gian qua tại bệnh viện: 

THÔNG TIN CẬP NHẬT MỘT SỐ XÉT NGHIỆM

TẠI BỆNH VIỆN BÌNH AN

Bệnh viện Bình An xin thông báo một số xét nghiệm triển khai trong thời gian qua tại bệnh viện: 

STT

TÊN XÉT NGHIỆM

TÊN MÁY

THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ

GHI CHÚ

01

-Định lượng HbA1c [Máu]: theo dõi đường huyết định kỳ

Xét nghiệm HbA1c tự động

60 phút

 

 

02

-Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động

ACL Top 300: xét nghiệm đông máu toàn bộ tự động

 

30-60 phút

 

 

03

-Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động

 

04

-Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động

 

05

-Định lượng D-Dimer

120 phút

 

06

-Toxocara (Giun đũa chó) Ab miễn dịch bán tự động IgG

PORTRESS: Xét nghiệm ELISA

System bán tự động

 

14 giờ hàng ngày (trừ chủ nhật, lễ)

 

 

07

-Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động IgG

 

08

-H.Pylori test (IgG)

 

09

-H.Pylori test (IgM)

 

10

-Helicobacter Pylori C13 (Urea breath test) Xét nghiệm vi khuẩn H. pylori test trong hơi thở

HEAD WAY

60 phút

 


Thời gian trả kết quả:

1. Xét nghiệm Định lượng HbA1c [Máu]:

-Từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ: Trả kết quả lúc 9 giờ;

-Từ 8 giờ trở về sau: Hẹn cứ sau 60 phút trả một lần;

-Buổi chiều hẹn 2 giờ trả một lần.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Hoạt động chung THÔNG TIN CẬP NHẬT MỘT SỐ XÉT NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN BÌNH AN